top

Start

Intuitionspedagogik
och Intuition


Metoder och arbetssätt

Referenser

CD-skivor/
Försäljning


Om mig

linje

Om mig

Jag är utbildad personal- och beteendevetare med Magisterexamen från Umeå Universitet. Sedan 2000 arbetar jag som coach. Jag använder mig av Integrativ Coaching genom Intuitionspedagogik. Den erfarenhet jag fått av klientarbete och utbildningar har lärt mig att anpassa metod efter den aktuella situationen.

Jag är utbildad Andningspedagog, Bildtolkare, Massör, Mental kinesiolog och Facilitator i Values On Line.
se Metoder.

Jag har hållit flertalet kurser i personlig utveckling i och utanför Sverige. Arbetat som coach i sjukskrivnings- och rehabiliteringssituationer (främst inom skolsektorn) samt drivit rehabiliteringsprojekt med försäkringskassan som uppdragsgivare (pdf fil) HumanKraft. Senare år har jag drivit klinik i Stockholm.

Jag fascineras av mötet mellan människor. Mitt stora intresse är utforskandet av individens inre, det undermedvetna och de tankar, känslor och resurser som har sitt ursprung där. Jag tror på kroppens självläkande förmåga och använder mig av metoder och verktyg till lärande och självhjälp. 

Min främsta styrka är att medvetandegöra och ge insikter, engagera och inspirera till obegränsade utvecklingsmöjligheter. Mina ledord som coach är enkelhet, öppenhet, inspiration och engagemang.


Karin Bjärnesand

Välkommen att kontakta mig:
 
Mobil
0730-330 491
 
Besöksadress
Surbrunnsgatan 61, 1tr
113 20 Stockholm

Postadress
Hermodvägen 5
182 66 Djursholm

karin@bjarnesand.se